Conferința de finalizare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”

La 25 martie curent, la Chișinău a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a dșeurilor solide”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) Moldova-Ucraina. Evenimentul a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai donatorului, organelor APL, instituțiilor publice, operatorilor de salubritate, societății civile și mass-media.

La Conferință au fost prezentate etapele derulării proiectului, rezultatele obținute, sistemele de colectare separată a deșeurilor utilizate în țările Uniunii Europene și sinteza celor două Studii privind selectarea metodelor eficiente de colectare separată a deșeurilor solide în mediul rural al Republicii Moldova și orașul Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina). Reprezentanții operatorilor de salubritate au prezentat situația privind colectarea deșeurilor în zonele de implementare a proiectului, raionul Fălești (MD) și orașul Novoselitsa (UA), iar primarii comunei Sărata Veche și  a orașului Novoselitsa au marcat impactul proiectului asupra localităților pe care le administrează. Invitații la eveniment s-au implicat activ în discuții. Aceștea au concluzionat că metoda de colectare separată a deșeurilor solide selectată de către populația localității Sărata Veche din raionul Fălești este una exemplu și ar putea fi aplicată în alte localități rurale din țară.

La finalul Conferinței, partenerii proiectului au punctat concluziile, lecțiile învățate și recomandările pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

Remarcăm faptul că problema gestionării deșeurilor și modelul de colectare separată a deșeurilor solide selectat prin proiectul pilot „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”, a interesat mass-media. La eveniment au fost prezente 4 posturi de televiziune din Republica Moldova, un post de televiziune din regiunea Cernăuți (Ucraina) și un post de radio regional din nordul Moldovei.

Evenimentul a fost găzduit de co-aplicantul 2 al proiectului – Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova).

Proiectul este implementat de Consiliul raional Fălești în parteneriat cu: Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernăuți, Ucraina), REC Moldova, A.O. „CUTEZĂTORUL” din or. Fălești și O.O. „Agenția de Dezvoltare Economică și Colaborare Transfrontalieră din Novoselitsa” (regiunea Cernăuți, Ucraina).

  

  

  

  

Conferința de finalizare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide”