Cea de-a doua întâlnire a echipei de implementare a proiectului TIMMOD

A doua întâlnire a echipei de implementare a proiectului „Promovarea inovației tehnologice în Monitorizarea și modelarea mediului pentru Evaluarea resurselor piscicole și non-piscicole” (TIMMOD) pentru evaluarea progresului în implementarea proiectului a avut loc pe 13 ianuarie 2021.

Printre subiectele discutate au fost două rapoarte pregătite de echipa de implementare, și anume, „Evaluarea privind inovațiile tehnologice în monitorizarea și evaluarea mediului marin a stocului de pește și a resurselor non-piscicole” și „Studiu privind mecanismele de coordonare transfrontalieră, resursele organizaționale și umane disponibile în zonă și relevanța acestora pentru actualizarea tehnologică planificată. Identificarea problemelor prioritare, stabilite în conformitate cu MSFD (Marine Strategy Framework Directive) și DCF (Data Collection Framework). Alte subiecte discutate au fost pregătirea raportului de progres pentru lunile octombrie 2020 – ianuarie 2021, activitățile pentru următoarele 4 luni de implementare a proiectului, în special ținând cont de situația pandemică din țările implicate în proiect – Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova și România. La întâlnire au participat toți partenerii proiectului.

Cea de-a doua întâlnire a echipei de implementare a proiectului TIMMOD