ACORD
CU PRIVIRE LA INSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA
ORGANIZAŢIEI INDEPENDENTE NECOMERCIALE
CENTRUL REGIONAL DE MEDIU DIN MOLDOVA

 

Acest acord este încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Uniunii Europene, în continuare denumite “Fondatorii”.

EVOCÎND faptul că soluţionarea problemelor de mediu va necesita eforturi de  cooperare între guverne, autorităţi locale, oranizaţii neguvernamentale (asociaţii) şi cetăţeni ai Republicii Moldova ;

EVOCÎND că Declaraţia de la Conferinţa Ministerială de la Sofia din octombrie 1995, precum şi Conferinţa paralelă a Organizaţiilor Neguvernamentale au solicitat instituirea centrelor regionale de mediu adiţionale în ţările fostei URSS;

EVOCÎND faptul că s-a hotărît instituirea unui astfel de centru în Republica Moldova;

EVOCÎND că Fondatorii asigură sprijinul lor activităţii acestui Centru în Republica Moldova pe parcursul îndeplinirii misiunii sale;

CA URMARE, părţile prezente au încheiat următorul acord:

 

Citește mai mult...  Ro

Acord Doc